تجارت الکترونیک ایران
0
0
فا
بانک ملت
پشتیبانی آنلاین نمی باشد
ارائه كنندگان
بیشتر ...
 
اطلاعات
 
ریاضی عمومی
ریاضی عمومی
بازگشت
قیمت : 90,000ريال85,000ريال
تاریخ افزودن : چهارشنبه، 02 اسفند، 1391
تاریخ بروزرسانی: شنبه، 05 اسفند، 1396
ریاضی عمومی شامل تمام سرفصل رشته های حسابداری ، مدیریت ، اقتصاد ، اطلاعات فن آوری ( IT ) و نقشه کشی
همچنین شامل تمام سرفصل های ریاضیات پیش دانشگاهی برای رشته های فنی مهندسی
مولف : مهندس فاطمه مقصودی فارغ التحصیل رشته ریاضی محض از دانشگاه علم و صنعت تهران

فهرست مطالب

عنوان.................................................................................................................................... صفحه

فصل اول: مجموعه

1-1: مجموعه و جبر مجموعه‌ها.................................................................................... 13

1-2: كاربرد مجموعه‌ها در حسابداري.......................................................................... 27

فصل دوم: معادلات و نامعادلات

2-1: معادله‌ي خطي درجه‌ي اول................................................................................. 35

2-1-1: كاربرد معادله‌ي درجه اول................................................................... 37

2-2: معادله‌ي درجه‌ي دوم........................................................................................... 39

2-2-1: كاربرد معادله‌ي درجه‌ي دوم............................................................... 42

2-3: نامعادله‌ي مرتبه‌ي اول......................................................................................... 43

2-3-1: كاربرد نامعادله‌ي درجه‌ي اول............................................................. 48

2-4: نامعادلات مرتبه‌ي دوم......................................................................................... 50

2-4-1: كاربرد نامعادله‌ي درجه‌ي دوم............................................................ 58

فصل سوم: توابع

3-1: تابع......................................................................................................................... 61

3-2: تابع ثابت................................................................................................................ 65

3-2-1: كاربرد تابع ثابت.................................................................................... 66

3-3: تابع خطي و چند ضابطه...................................................................................... 67

3-3-1: كاربرد تابع خطي و چند ضابطه.......................................................... 76

3-4: تابع قدر مطلق....................................................................................................... 78

3-4-1: كاربرد تابع قدر مطلق........................................................................... 89

3-5: تابع جزء صحيح (براكت)...................................................................................... 90

3-5-1: كاربرد تابع جزء صحيح........................................................................ 97

3-6: تابع يك به يك...................................................................................................... 98

3-7: تابع پوشا................................................................................................................ 101

3-8: معكوس تابع........................................................................................................... 104

3-9: صعودي يا نزولي بودن تابع.................................................................................. 109

3-10: تابع فرد و زوج.................................................................................................... 111

3-11: معادلات لگاريتمي.............................................................................................. 115

3-12: توابع نمايي و لگاريتمي..................................................................................... 119

3-12-1: كاربرد توابع نمايي و لگاريتمي......................................................... 129

3-13: جبر توابع............................................................................................................. 132

3-14: يادآوري توابع مثلثاتي........................................................................................ 140

3-15: توابع متناوب....................................................................................................... 160

فصل چهارم: حد و پيوستگي

4-1: مفهوم حد چپ و راست و حد تابع جزء صحيح................................................ 169

4-2:  حد توابع چند جمله‌اي، چند ضابطه‌اي، قدر مطلقي،

نمايي، مثلثاتي و معكوس آن‌ها............................................................................. 173

4-3: حد در بي‌نهايت..................................................................................................... 183

4-4: حد بي‌نهايت.......................................................................................................... 192

4-4-1: كاربرد حد.............................................................................................. 196

4-5: مجانب‌ها................................................................................................................. 197

4-6: عدد نپر................................................................................................................... 207

4-7: پيوستگي................................................................................................................ 211

فصل پنجم: مشتق

5-1: تعريف مشتق و مشتق ضرب، تقسيم و توان..................................................... 221

5-2: مشتق توابع مثلثاتي و راديكالي.......................................................................... 232

5-3: مشتق توابع نمايي، لگاريتمي و تابع y=uv...................................................... 237

5-4: مشتق مراتب بالاتر................................................................................................ 246

5-5: مشتق توابع معكوس مثلثاتي............................................................................... 248

5-6: مشتقات جزئي و ديفرانسيل كامل تابع چند متغيره......................................... 252

5-7: مشتق توابع صريح و ضمني................................................................................ 257

5-8: مشتق توابع مركب، پارامتري و معكوس............................................................. 261


فصل ششم: كاربرد مشتق

6-1: اكسترمم نسبي و نقطه‌ي عطف........................................................................... 269

6-2: نمودار تابع درجه 2 ()........................................................ 280

6-3: نمودار تابع درجه 3 ()........................................... 282

6-3-1: مسائل كاربردي..................................................................................... 286

6-4: تابع هموگرافيك..................................................................................................... 295

6-4-1: كاربرد توابع هموگرافيك....................................................................... 298

6-5: نمودار چند تابع..................................................................................................... 300

6-6: معادله‌ي خط مماس و قائم بر منحني................................................................ 304

6-7: مقدار تقريبي تابع.................................................................................................. 308

6-8: قاعده‌ي هوپيتال..................................................................................................... 311

فصل هفتم

7-1: مجموعه اعداد مختلط (موهومي)........................................................................ 319

منابع و مراجع............................................................................................................................ 327نوشتن نظر
در این رابطه هیچ نظری توسط کاربران نوشته نشده است
برای اطلاعات بیشتر می توانید این محصول را در سایت اختصاصی آن مشاهده نمایید.